TPOLY คว้างานปรับปรุงอาคารผดส.” สนามบินสุราษฎร์ธานี” มูลค่า 169 ลบ.

TPOLY คว้างานปรับปรุงอาคารผดส.” สนามบินสุราษฎร์ธานี” มูลค่า 169 ลบ.

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY แจ้งว่าบริษัทได้รับงานก่อสร้างใหม่ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมท่าอากาศยาน มูลค่า 169 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน

คำค้น