รู้หน้าไม่รู้ใจ

วันนี้เป็นวันเต็งทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การเงินและผลกำไรนับว่าอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจ บางคนจะมีโชคลาภเวียนมาเรื่อย ๆ โดยไม่ขาดสาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงดีจะส่งผลถึงชะตาชีวิตบางคน ทำให้มีแนวโน้มที่ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

อยากรู้ตัวตนต้องทนดูใจ

อยากรู้ใจใครต้องใส่ใจคน

อยากรู้สันดานอย่าเพิ่งร้อนรน

เพราะคนทุกคนรู้หน้าไม่รู้ใจ

วันนี้เป็นวันเต็งทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ การเงินและผลกำไรนับว่าอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจ บางคนจะมีโชคลาภเวียนมาเรื่อย ๆ โดยไม่ขาดสาย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงดีจะส่งผลถึงชะตาชีวิตบางคน ทำให้มีแนวโน้มที่ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SISB หรือ SCI

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ AF และ BROOK

คติวันนี้ “จงแน่วแน่กับการตัดสินใจ แต่ขอให้ยืดหยุ่นกับการลงมือทำ”