เริ่มต้น “น้ำมันดีเซลชื่อใหม่”

วันนี้ (1 ต.ค.) ชื่อใหม่ “น้ำมันดีเซล” ชนิดต่าง ๆ เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว แต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังสับสน พร้อมคำถามคาใจอยู่ว่า “ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ”..!?

เมกะเทรนด์ : สุภชัย ปกป้อง

วันนี้ (1 ต.ค.) ชื่อใหม่ “น้ำมันดีเซล” ชนิดต่าง ๆ เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2563 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว แต่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังสับสน พร้อมคำถามคาใจอยู่ว่า “ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อ”..!?

กรมธุรกิจพลังงาน อธิบายว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีจำหน่ายในประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 โดยน้ำมันดีเซลทั้ง 3 ประเภท มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ แต่แตกต่างกันตรงส่วนผสมไบโอดีเซล คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา มีสัดส่วนไบโอดีเซล 10% น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 7%  และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 20%

แต่รัฐบาลกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ผสมไบโอดีเซลสัดส่วน 10% ให้เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพื้นฐานของประเทศ และให้เรียกว่า “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” (สามารถใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป) โดยกำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 (B7) ใช้สำหรับรถเก่าและรถยุโรป และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี20 (B20) สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% ให้เป็นน้ำมันพื้นฐาน ถือเป็นการสร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน ทั้งระบบของประเทศให้มีความยั่งยืนทำให้ความต้องการใช้ปาล์มน้ำมัน ทั้งภาคพลังงานและเพื่อการบริโภคมีความสมดุลกับปริมาณการผลิตในประเทศ

สรุปง่าย ๆ คือนโยบาย “ดันราคาปาล์มน้ำมัน” และหาที่ลงให้กับผลผลิตปาล์มนั่นเอง..!!

ข้อมูลจำเพาะของ “น้ำมันดีเซล” คือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันดิบที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน (เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน) เป็นน้ำมันที่เรียกว่า น้ำมันใสมีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ 180-370 องศาเซลเซียส เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดสูงและสามารถจุดระเบิดได้เอง

โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล ที่ใช้งานอาจแบ่งตามคุณสมบัติที่ใช้ นั่นคือ “น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบสูง มีความเร็วเกิน 1,000 รอบต่อนาทีขึ้นไป เช่น รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ส่วน “น้ำมันดีเซลหมุนช้า” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบต่ำกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น เครื่องจักรกลนั่นเอง ส่วน “น้ำมันไบโอดีเซล” เริ่มเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา

สำหรับสถานีบริการปตท.ชื่อ “น้ำมันดีเซล” จะมีชื่อใหม่คือ 1)น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซดีเซลบี10 เปลี่ยนชื่อเป็น “อัลตร้า ฟอร์ซ ดีเซล” 2)น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี7  3)น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล พรีเมียม เปลี่ยนชื่อเป็นอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซลพรีเมียม บี7

ส่วนสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เปลี่ยนชื่อใหม่เช่นกัน 1)เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล เป็นชื่อใหม่เป็น “เชลล์ วี-เพาเวอร์ดีเซล B7” 2)เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7” 3)เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B10 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล”

นี่คือผลผลิตการเปลี่ยนนโยบายด้านพลังงาน ที่มีให้เห็นทุกรัฐมนตรีที่เข้ามา แต่เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ชวนให้คิดว่าเป็นการ “แก้ปัญหาเพื่อสร้างปัญหา” หรือไม่!? ที่แน่ ๆ เห็นชื่อใหม่ “น้ำมันดีเซล” แล้ว ต้องใช้เวลาไม่น้อย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและคุ้นชิน ที่สำคัญต้องคุ้นมือ “เด็กปั๊ม” ด้วย

…เอาเป็นว่า “เติมน้ำมันทุกครั้ง” ระวังให้ดีละกัน..!?