สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ALT มูลค่าสูงสุด 100.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) ALT มูลค่าสูงสุด 100.12 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ALT 1 28,605,000 100,118 3.5
TU 2 808,000 11,231 13.9
CPN
1 60,000 3,020 50.33
BBL-F 1 30,800 2,949 95.75