หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 13 พ.ย.63

MINT(ต่อ)

23.60 บาท เป็นแนวต้านสำคัญ Double Top ที่ RSI ได้ Break นำขึ้นแล้ว และหากระดับราคา Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหญ่ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ที่ 31.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  รอ Follow Buy เหนือ 23.60 บาท เล่นรอบเล็ก

แนวรับ      22.30          21.60

แนวต้าน     26.00          28.00

Stop Loss  21.40 บาท

 

OSP

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อหลังจากสามารถ Break แนวต้านสำคัญที่ 36.75 บาท ขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 42.75 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ      37.25          36.25

แนวต้าน     39.50          40.50

Stop Loss  35.75 บาท

 

BPP

14.80 บาท เป็นแนวต้านสำคัญ Double Top ที่ RSI ได้ Break นำขึ้นแล้ว และหากระดับราคา Break ได้ จะเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหญ่ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ที่ 16.40 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  รอ Follow Buy เหนือ 14.80 บาท เล่นรอบเล็ก

แนวรับ      14.50          14.30

แนวต้าน     15.50          16.20

Stop Loss  14.10 บาท

 

BCH

14.60 บาท เป็นแนวต้านสำคัญ Double Top ที่ RSI ได้ Break นำขึ้นแล้ว และหากระดับราคา Break ได้ จะเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหญ่ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ที่ 15.90 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  รอ Follow Buy เหนือ 14.60 บาท เล่นรอบเล็ก

แนวรับ      14.30          14.10

แนวต้าน     15.40          15.90

Stop Loss  13.90 บาท