TRUE ควัก 1.76 พันลบ. จ่ายค่าคลื่น 700 MHz งวดแรก

TRUE ควัก 1.76 พันลบ. จ่ายค่าคลื่น 700 MHz งวดแรก

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE แจ้งว่าบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) จำนวน 1 ชุด ช่วงความถี่วิทยุ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz คิดเป็นความกว้างของแถบความถี่ 2 x 10 MHz ในราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รวม 17,584 ล้านบาท โดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี และมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่ แบ่งเป็น 10 งวดเท่า ๆ กัน ชำระทุกปีนั้น

ขณะนี้ TUC ได้ชำระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง เป็นจำนวน 10% ของราคาการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ คิดเป็นเงินเท่ากับ 1,758.40 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และดำเนินการตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดครบถ้วนแล้ว โดย กสทช. จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz แก่ TUC ต่อไป

คำค้น