BBL จัดสัมมนาออนไลน์ส่งท้ายปี

BBL จัดสัมมนาออนไลน์ส่งท้ายปี

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพร่วมให้การต้อนรับ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA และ กฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด เนื่องในโอกาสการเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “Future World กับความท้าทายใหม่ของผู้ประกอบการ” วิเคราะห์เจาะลึก แนวโน้มอนาคตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่ออัพเดทข้อมูลและเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจได้กำหนดกลยุทธ์รับมือได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ดำเนินรายการโดย สุทธิชัย หยุ่น นักสื่อสารมวลชนแถวหน้าของเมืองไทย

คำค้น