“ศบค.” ไฟเขียวผู้ว่าฯ ทั่วปท. ออกคำสั่งห้ามมั่วสุม-ชุมนุมพื้นที่เสี่ยงสูง ฝ่าฝืนเจอคุก

“ศบค.” ไฟเขียวผู้ว่าฯ ทั่วปท. ออกคำสั่งห้ามมั่วสุม-ชุมนุมพื้นที่เสี่ยงสูง ฝ่าฝืนเจอคุก

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ศบค.ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.63

1.ห้ามมีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

2.ห้ามชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคน แออัด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม ยกเว้น กิจกรรมภายในครอบครัวในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ

3.การชุมนุมหรือทำกิจกรรม ต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าฯ กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ยกเว้น กิจกรรมภายในครอบครัวในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางการ

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องรับโทษตาม มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ