สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT13C2103A มูลค่าสูงสุด 18.60 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT13C2103A มูลค่าสูงสุด 18.60 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT13C2103A 3 60,000,000 18,600 0.31
MAX 1 3,000,000 33 0.01