น้ำมันหยดแรกที่กัมพูชา

วันที่ 23 ส.ค. 60 รัฐบาลกัมพูชา ลงนามข้อตกลงกับ Kris Energy บริษัทน้ำมันและก๊าซฯ สัญชาติสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งอ่าวไทยแห่งแรกของประเทศ มีเป้าหมายผลิตน้ำมัน 8,000 บาร์เรลต่อวัน (โดย Kris Energy ถือหุ้น 95% และรัฐบาลกัมพูชา ถือหุ้น 5%) การลงนามดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากกัมพูชา จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันของโลกทันที

เมกะเทรนด์ : สุภชัย ปกป้อง

วันที่ 23 ส.ค. 60 รัฐบาลกัมพูชา ลงนามข้อตกลงกับ Kris Energy บริษัทน้ำมันและก๊าซฯ สัญชาติสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งอ่าวไทยแห่งแรกของประเทศ มีเป้าหมายผลิตน้ำมัน 8,000 บาร์เรลต่อวัน (โดย Kris Energy ถือหุ้น 95% และรัฐบาลกัมพูชา ถือหุ้น 5%) การลงนามดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากกัมพูชา จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันของโลกทันที

จนปลายปีที่ผ่านมา (29 ธ.ค. 63) กัมพูชา สามารถผลิตน้ำมันเชิงพาณิชย์ได้เป็นครั้งแรก จากการขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทย ถือเป็นก้าวแรกของกัมพูชา ในการสร้างอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมันและก๊าซในประเทศ  และนี่คือความภูมิใจของประเทศกัมพูชา

หลังโครงการนี้ล่าช้ามาหลายปี จนมาถึง Kris Energy บริษัทผลิตน้ำมันและก๊าซของสิงคโปร์และเป็นบริษัทร่วมทุนกับรัฐบาลกัมพูชา สามารถผลิตน้ำมันเป็นครั้งแรกจากแหล่ง Block A ในบริเวณอ่าวไทย โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากสีหนุวิลล์ ประมาณ 160 กิโลเมตร

โดยบริษัท เชฟรอนฯ เป็นรายแรก ที่พบว่า มีแหล่งน้ำมันสำรองอยู่ในน่านน้ำกัมพูชา เมื่อปี 2548 และหลังจากนั้น กัมพูชาได้รับการยกย่องว่า เป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านปิโตรเลียมรายถัดไปของภูมิภาค ทำให้รัฐบาลกัมพูชา ประเมินว่า มีก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบอยู่หลาย 100 ล้านบาร์เรลใน 6 บล็อกนอกชายฝั่งดังกล่าว

แต่ว่าการผลิตน้ำมันแหล่งนี้ต้องหยุดชะงักไป เมื่อรัฐบาลกัมพูชา และเชฟรอน ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการแบ่งรายได้ ส่งผลให้เชฟรอนขายหุ้นให้แก่บริษัท Kris Energy ช่วงปี 2557

โดยภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกัมพูชา กับ Kris Energy (ปี 2560) จะเริ่มสกัดน้ำมันบนส่วนหนึ่งของบล็อกขนาด 3,000 ตารางกิโลเมตร ที่ชื่อแหล่งน้ำมันอัปสรา อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของชายฝั่งประเทศ โดย Kris Energy จะสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันขึ้นมา 1 แท่น พร้อมมีแผนเพิ่มอีก 2 แท่น หากจุดแรกให้ผลตอบแทนดี

ปัจจุบันกัมพูชา มีปริมาณการใช้น้ำมัน 1-2 ล้านตันต่อปี ด้วยการนำเข้าจากสิงคโปร์ เวียดนามและไทย และกัมพูชา มีความฝันในการขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ทับซ้อนกับไทยในบริเวณอ่าวไทยมานานแล้ว

การ “ผลิตน้ำมันหยดแรก” ของกัมพูชา หลังจากเฝ้ารอมากว่า 10 ปี ทำให้ “สมเด็จฮุน เซน” นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศว่า “สิ่งที่กัมพูชาจะได้รับคือการสร้างรายได้เข้าประเทศ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมน้ำมัน และพัฒนาศักยภาพของประเทศเกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน”

แม้การเข้าสู่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันของกัมพูชา..อาจดูช้ากว่าประเทศไทย แต่ด้วยพลวัตเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป “น้ำมันหยดแรก” ของกัมพูชาครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ไทยไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง..!!