สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 7 ม.ค.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 8 ม.ค.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TPIPL-R 959,700 1,750,518 17.14%
TCAP-R 1,103,200 39,163,600 14.28%
MAJOR-R 197,200 3,653,160 11.80%
BJC-R 995,600 35,576,950 11.45%
TOP 1,355,700 77,598,225 11.30%
WHA-R 12,696,500 40,137,966 10.67%
TCAP 720,900 25,607,575 9.33%
TPIPP-R 959,300 4,231,408 9.10%
CKP-R 4,273,300 20,341,698 9.07%
TOP-R 1,036,700 59,250,475 8.64%
BGRIM-R 1,412,900 76,354,900 8.61%
KKP-R 1,595,600 88,912,700 8.43%
PTT 5,022,700 214,686,325 7.96%
CPF 4,405,900 125,901,900 7.92%
BCH-R 640,000 8,895,990 7.83%
BCPG-R 1,463,800 22,997,980 7.44%
KCE-R 4,223,300 198,460,150 7.41%
GULF 2,438,900 88,117,125 7.34%
TVO-R 239,300 8,493,950 6.99%
TQM-R 75,900 9,483,700 6.95%
AOT-R 1,575,500 101,086,500 6.83%
TISCO-R 788,000 72,186,200 6.70%
RATCH-R 640,100 34,789,875 6.57%
GULF-R 2,175,700 78,633,550 6.55%
SCB-R 1,810,200 164,131,750 6.46%
TU 1,281,100 17,827,290 6.44%
ESSO-R 2,545,300 21,668,215 6.43%
KBANK-R 2,931,100 356,405,050 6.43%
EA-R 5,726,900 359,787,075 6.15%
SPALI-R 1,250,400 27,280,670 5.98%
S-R 926,000 1,586,699 5.91%
STA-R 482,800 12,432,100 5.87%
SPRC-R 3,226,400 28,753,515 5.84%
GFPT-R 470,000 6,567,210 5.75%
AMATA-R 1,047,800 17,553,470 5.64%
TRUE-R 4,826,700 16,803,754 5.59%
MTC-R 1,873,500 116,685,725 5.57%
PTTGC-R 1,332,800 81,925,400 5.54%
PTL-R 18,500 429,710 5.52%
IVL 3,954,900 147,511,050 5.48%
LH-R 4,154,500 34,689,915 5.47%
CBG 136,000 15,690,800 5.45%
AAV-R 815,900 2,054,106 5.27%
CPALL 2,057,800 119,769,275 5.26%
BTS 7,048,500 68,394,100 5.25%
AOT 1,203,800 77,032,800 5.22%
TRUE 4,489,500 15,677,382 5.20%
BH-R 139,300 17,063,400 5.09%
BPP 187,000 3,058,230 5.04%
MINT 1,633,000 42,427,850 5.02%
GPSC-R 2,892,300 236,672,050 4.95%
BPP-R 176,500 2,888,290 4.76%
KTB-R 5,073,200 60,712,550 4.59%
AWC 2,031,700 9,711,590 4.58%
DTAC-R 540,900 18,449,775 4.48%
CK-R 435,900 7,453,720 4.39%
IRPC 24,966,700 101,045,346 4.39%
SPCG-R 167,400 3,443,720 4.38%
INTUCH 300,100 17,348,400 4.08%
KTC-R 2,366,500 175,521,300 3.99%
EGCO-R 160,400 32,314,750 3.95%
BBL 654,300 81,909,450 3.80%
CENTEL-R 130,500 3,291,100 3.72%
CKP 1,741,400 8,276,102 3.70%
ADVANC-R 273,600 49,444,050 3.53%
GUNKUL 1,704,400 4,592,520 3.50%
GLOBAL 978,600 16,962,750 3.49%
BJC 302,600 10,822,300 3.48%
CPN 308,000 15,106,150 3.47%
GUNKUL-R 1,687,600 4,543,168 3.47%
PTTGC 830,100 50,980,525 3.45%
SPRC 1,894,100 17,615,235 3.43%
PTT-R 2,144,200 91,311,925 3.40%
BBL-R 584,500 73,348,750 3.39%
BDMS 945,600 20,056,990 3.39%
CHG 1,063,300 2,679,516 3.38%
RS-R 181,300 3,123,030 3.36%
BEM 2,424,300 20,484,970 3.34%
PTTEP 529,500 55,699,250 3.33%
GPSC 1,911,800 156,502,275 3.27%
SAWAD-R 1,773,400 120,598,400 3.26%
INTUCH-R 237,400 13,685,150 3.23%
BGRIM 526,000 28,413,150 3.21%
KBANK 1,431,300 174,233,050 3.14%
TMB 85,474,500 102,977,719 3.12%
BCP-R 553,800 13,863,560 3.06%
SPALI 639,400 13,932,440 3.06%
BCH 249,300 3,453,140 3.05%
SGP 99,000 1,072,480 3.05%
JAS-R 3,463,500 11,372,410 3.03%
KTC 1,789,100 132,966,800 3.01%
BH 81,900 9,993,750 2.99%
EA 2,766,100 172,327,250 2.97%
ESSO 1,142,500 9,829,645 2.89%
RATCH 281,000 15,274,925 2.88%
STGT-R 679,100 24,784,775 2.83%
LH 2,128,800 17,595,460 2.80%
WHAUP-R 503,500 2,159,654 2.80%
BTS-R 3,747,700 36,832,155 2.79%
COM7-R 571,200 22,957,075 2.77%
ADVANC 200,700 36,202,900 2.59%
EGATIF 113,200 1,358,400 2.59%
SGP-R 84,100 912,950 2.59%
HMPRO 961,100 13,183,010 2.48%
DTAC 298,300 10,245,625 2.47%
KTB 2,681,500 31,900,850 2.43%
EGCO 94,800 19,243,200 2.34%
M-R 16,800 848,400 2.27%
CPF-R 1,258,800 35,763,775 2.26%
TTW 57,300 710,520 2.20%
BCPG 427,700 6,712,340 2.17%
JMT-R 85,300 2,985,500 2.08%
SCC 60,600 22,997,200 2.02%
PRM-R 388,100 3,225,950 2.01%
PTTEP-R 315,000 32,808,300 1.98%
THANI 848,500 3,610,166 1.92%
KCE 1,052,100 49,373,525 1.85%
TVO 63,400 2,259,025 1.85%
CPN-R 161,600 7,944,325 1.82%
PTG-R 365,100 6,227,760 1.82%
HANA 345,500 15,861,350 1.75%
GFPT 134,900 1,882,740 1.65%
TISCO 194,100 17,726,900 1.65%
TPIPP 174,300 774,812 1.65%
MINT-R 535,000 13,907,925 1.64%
MTC 531,700 32,876,175 1.58%
RS 85,400 1,470,060 1.58%
SCB 442,700 39,966,550 1.58%
BANPU 2,652,200 29,193,160 1.57%
BANPU-R 2,637,900 29,334,240 1.56%
THANI-R 666,500 2,853,964 1.51%
CRC 352,400 11,043,250 1.45%
AMATA 263,000 4,421,330 1.42%
PTG 275,300 4,663,490 1.37%
PLANB-R 130,600 878,415 1.35%
ORI-R 320,900 2,651,300 1.34%
SCCC-R 4,300 602,250 1.34%
AP 345,300 2,641,795 1.33%
WHA 1,525,300 4,803,680 1.28%
IRPC-R 6,966,800 28,187,176 1.23%
IVL-R 886,500 33,117,650 1.23%
PLANB 116,400 779,650 1.20%
MAJOR 19,900 374,380 1.19%
BCP 210,600 5,299,395 1.16%
BEAUTY 421,600 712,504 1.16%
CBG-R 28,900 3,334,500 1.16%
AAV 177,200 443,134 1.14%
MBK-R 26,800 352,660 1.13%
MEGA-R 30,600 1,201,050 1.12%
BEM-R 800,100 6,780,675 1.10%
DOHOME-R 592,400 8,315,310 1.09%
STGT 250,000 9,128,475 1.04%
VGI 540,900 3,786,300 1.03%
MEGA 27,800 1,091,400 1.02%
THG-R 9,400 247,425 1.02%
HMPRO-R 387,300 5,274,280 1.00%
AWC-R 437,600 2,090,352 0.99%
JMART 67,700 1,391,640 0.99%
BLA-R 214,700 5,163,310 0.98%
EPG-R 252,900 1,993,515 0.95%
CK 93,700 1,610,000 0.94%
BDMS-R 255,300 5,430,410 0.92%
GLOBAL-R 256,100 4,584,190 0.91%
JAS 1,039,800 3,406,144 0.91%
COM7 181,500 7,246,525 0.88%
BLAND-R 919,400 1,111,614 0.86%
EASTW-R 26,400 244,200 0.84%
TASCO-R 792,400 15,087,580 0.84%
OSP-R 107,700 3,817,650 0.77%
QH 710,400 1,667,400 0.76%
BAM 851,100 18,735,320 0.75%
PRM 142,100 1,179,430 0.74%
OSP 102,600 3,615,775 0.73%
STEC-R 121,900 1,511,570 0.69%
KKP 126,600 7,071,450 0.67%
VNT-R 25,600 863,575 0.67%
PLAT-R 18,700 47,664 0.66%
SUPER 8,045,300 8,585,557 0.65%
TKN-R 69,100 725,550 0.65%
SCGP 550,000 23,625,000 0.64%
BLA 136,400 3,333,600 0.62%
LPN 62,400 305,382 0.62%
CENTEL 21,100 530,000 0.60%
SAWAD 320,700 21,818,850 0.59%
DELTA-R 14,200 7,940,600 0.56%
NOBLE-R 55,800 466,390 0.55%
BAM-R 557,600 12,420,540 0.49%
TU-R 98,200 1,374,030 0.49%
TQM 5,100 636,250 0.47%
WHAUP 80,900 354,948 0.45%
HANA-R 87,600 4,018,775 0.44%
SCC-R 13,100 4,991,100 0.44%
STEC 77,600 971,410 0.44%
BEC 16,700 132,765 0.43%
ICHI 33,300 323,010 0.40%
TTCL 26,500 174,150 0.38%
VNT 14,700 498,750 0.38%
CPALL-R 143,900 8,350,175 0.37%
BEC-R 14,000 111,300 0.36%
TASCO 315,300 6,044,590 0.34%
TOA 8,400 287,700 0.33%
TMB-R 8,484,100 10,143,665 0.31%
DELTA 7,200 3,999,200 0.28%
TTA 80,300 516,340 0.25%
EPG 62,200 486,745 0.23%
SF-R 6,400 32,320 0.23%
M 1,600 80,800 0.22%
UNIQ 3,000 14,394 0.22%
DOHOME 116,500 1,651,800 0.21%
PSH 6,200 80,150 0.20%
RBF 23,000 200,100 0.19%
SSP 34,100 430,210 0.19%
SPA-R 2,300 15,415 0.15%
STA 12,000 312,000 0.15%
AEONTS-R 6,500 1,303,100 0.09%
CHG-R 14,900 37,502 0.05%
SUPER-R 400,000 428,000 0.03%
PSH-R 100 1,300 0.00%
SIRI 4,200 3,593 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th