สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SSP มูลค่าสูงสุด 316.63 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SSP มูลค่าสูงสุด 316.63 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SSP 38 26,587,000 316,631 11.91
SSP-F 1 5,456,000 70,928 13
AOT 1 400,000 24,800 62
SPG 3 861,600 14,817 17.2
PTTG13C2104A 1 20,000,000 10,800 0.54
CPALL
1 180,200 10,434 57.9
MAX 1 2,000,000 24 0.01
BBL-F 1 30 4 127
DTAC-F 1 19 1 34.5