ตลท. จับ SEAOIL ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ SEAOIL ใช้เกณฑ์ Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.2564 สิ้นสุดวันที่ 3 ก.พ.2564

ขณะที่ SEAOIL แจ้งว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ SEAOIL เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนบริษัทขอชี้แจงว่า บริษัทไม่มีพัฒนาการที่สำคัญใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป

อนึ่ง ราคาหุ้น SEAOIL ปิดตลาดหุ้นวันนี้อยู่ที่ 3.24 บาท บวก 0.60 บาท หรือ 22.73% สูงสุดที่ 3.26 บาท ต่ำสุดที่ 2.72 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 116.12 ล้านบาท

คำค้น