“บล.ไทยพาณิชย์” คว้า 3 รางวัลรวด จาก The Asset

"บล.ไทยพาณิชย์" คว้า 3 รางวัลรวด จาก The Asset เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากล คว้า 3 รางวัลรวดจากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2020 ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในระดับเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ รางวัล Top Investment House (Rank 2) มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โดยมีณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนเป็นผู้แทนรับมอบ, รางวัล Most Astute Investor (Rank 1) มอบให้แก่ ยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ และรางวัล Most Astute Investor (Rank 2) มอบให้แก่ มยุรา ถิ่นธนาสาร Director ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เมื่อเร็ว ๆ นี้