สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EGCO มูลค่าสูงสุด 22.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) EGCO มูลค่าสูงสุด 22.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
EGCO 2 120,000 22,500 187.5
CBG 1 24,500 3,038 124
MAX
1 2,000,000 24 0.01