ปิดฉากฟื้นฟู “ดีน&เดลูก้า” SCB – PACE แปลงหนี้เป็นหุ้น

ปิดฉากฟื้นฟู “ดีน&เดลูก้า” SCB – PACE แปลงหนี้เป็นหุ้น

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PACE เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ (“D&D Inc.”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ PACE ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล ต่อศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Bankruptcy Court Southern District of New York) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เนื่องจาก D&D Inc. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามเวลาทำการท้องถิ่นของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามเวลาของประเทศไทย

โดยที่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล ของ D&D Inc. นั้น ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาล โดยเจ้าหนี้จำนวน 2 ราย คือ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด (“PFR”) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ได้แปลงหนี้ที่ PFR และธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc. เป็นทุน ในขณะที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ

ขณะที่ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารได้มา ซึ่งหุ้นสามัญของ Dean & DeLuca, Inc. (“D&D Inc.”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 45,837,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ D&D Inc. จากการแปลงหนี้ที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc. เป็นจำนวน 45,837,074 เหรียญสหรัฐ (ซึ่งธนาคารตั้งสำรองหนี้ในส่วนนี้เต็มจำนวนแล้ว) เป็นทุน ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 1 บาท

คำค้น