นิรา

วันนี้เป็น วันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTEP หรือ AMANAH

โหงวเฮ้งหุ้น

คนใดใคร่เกียจคร้าน

จะทรมานในโลกนี้

โลกหน้าอย่าหมายมี

ความสุขีนิรามัยเอย

วันนี้เป็น วันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTEP หรือ AMANAH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ HUMAN หรือ TOG

คติวันนี้ “อดีต คือความฝัน ปัจจุบัน คือความจริง อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน”