สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 95.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 95.12 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT 1 1,500,000 95,115 63.41
BBL
3 521,900 65,724 125.93
DTAC <XD> 2 1,000,000 32,250 32.25
KTC 2 300,000 20,850 69.5
SAWAD 1 225,100 15,138 67.25
THCOM 1 984,500 9,697 9.85
SEAFCO 1 2,000,000 9,080 4.54
CBG 1 62,700 8,527 136
TASCO 1 307,700 6,339 20.6
DCC 1 1,822,900 4,448 2.44
KKP13C2105A 1 10,000,000 4,375 0.44
MTC 1 65,200 4,303 66
AEONTS 1 14,800 3,138 212
STGT
1 78,600 2,948 37.5
JMT 1 56,500 2,274 40.25
VGI 1 282,500 1,978 7
OSP 1 55,600 1,932 34.75
COM7 1 28,000 1,323 47.25
IVL13C2104A 1 2,000,000 600 0.3
S5028C2102B
1 1,000,000 142 0.14
MAX 3 7,000,000 76 0.01