ขยันย่อมรวย

วันนี้เป็นวันอิกบี่ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้ อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น การดำเนินชีวิตประจำวัน จงอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน ผลที่สุดอาจจนใจเอง เด็กเกิดวันนี้ เป็นคนอยากลอง อยากทำ ผู้เป็นบิดา มารดา ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดี คอยตักเตือนให้อยู่ในกรอบแห่งความดี เติบใหญ่จะได้เป็นที่พึ่งพาของสังคม

โหงวเฮ้งหุ้น

ขี้เกียจแล้วยังฟุ่มเฟือย ย่อมยากจน

ขยันและประหยัด ย่อมร่ำรวย

วันนี้เป็นวันอิกบี่ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ บางคนประกอบธุรกิจในวันนี้ อาจจะได้เกี่ยวข้องหรือผูกพันผู้คนมากหน้าหลายตา ควรมีใจกว้างขวางหนักแน่น การดำเนินชีวิตประจำวัน จงอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน ผลที่สุดอาจจนใจเอง เด็กเกิดวันนี้ เป็นคนอยากลอง อยากทำ ผู้เป็นบิดา มารดา ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดี คอยตักเตือนให้อยู่ในกรอบแห่งความดี เติบใหญ่จะได้เป็นที่พึ่งพาของสังคม

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTT หรือ TACC

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ KOOL และ CMO

คติวันนี้ “คำพูดที่ถนอมน้ำใจกันเกินไป อาจทำให้อีกฝ่ายไม่รู้สึกตัว”