PPP รายได้ขาย-บริการวูบหนัก! กดกำไรปี 63 เหลือ 6.77 ลบ.

PPP รายได้ขาย-บริการวูบหนัก! กดกำไรปี 63 เหลือ 6.77 ลบ.

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ PPP รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานมีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้จากการขายและบริการปี 2563 มีจำนวน 1,115.87 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 213.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 โดยยอดขายของส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำลดลง 115.79 ล้านบาท

ส่วนงานผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดลง 88 ล้านบาท และส่วนงานธุรกิจไฟฟ้าลดลง 9.38 ล้านบาท

คำค้น