CPT คว้างานก่อสร้าง 3 สถานีไฟฟ้าย่อยกฟภ. มูลค่ารวม 627.26 ลบ.

CPT คว้างานก่อสร้าง 3 สถานีไฟฟ้าย่อยกฟภ. มูลค่ารวม 627.26 ลบ.

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ CPT  ระบุว่า บริษัทได้เซ็นสัญญารับงาน ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังนี้ 1. สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการเชียงใหม่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 169,060,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2. สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มูลค่า 161,570,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมทั้ ง3. สถานีไฟฟ้าย่อยโครงการหนองคาย 3 และกาฬสินธุ์ 2 มูลค่า 296,625,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมูลค่ารวมโครงการทั้งหมด 627,255,400.00 บาท ได้มีการลงนามสัญญาจัดซื้อและจัดจ้างงานดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

คำค้น