NWR มือขึ้น! คว้างานใหม่ 3 โครงการ รับทรัพย์ 929.51 ลบ.

NWR มือขึ้น! คว้างานใหม่ 3 โครงการ รับทรัพย์ 929.51 ลบ.

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR แจ้งลงนามในสัญญารับงาน 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 929.51 ล้านบาท  ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มูลค่า โครงการ 10.80 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่ 16 ก.พ.64 ถึง 16 เม.ย.64

รวมทั้ง 2.การลงนามในสัญญาก่อสร้าง B.Grimm Power 7; BPAMR CCCP Project จากบริษัท TPSC (Thailand) มูลค่าโครงการ 601.63 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน และ 3. กิจการร่วมค้า ทีเอ็น ซึ่งประกอบด้วย NWR และ บริษัทถนอมวงศ์บริการ ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มูลค่าโครงการ 674.10 ล้านบาท โดยสัดส่วนของงาน NWR (49%) คิดเป็น 317.08 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน

คำค้น