สแกนงบฯ NER ปี 63 “รายได้-กำไร” เด่น “อัตราแลกเปลี่ยน” พุ่ง!

แกะงบฯ NER ปี 63 โชว์รายได้เติบโต 25.39% ดันกำไรเด่น 59.35% อัตราแลกเปลี่ยนพุ่ง 57.08 ล้านบาท

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่ารายได้รวมและกำไรสุทธิแสดงผลยอดเยี่ยมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โดยผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนของรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 16,349.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.71% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 13,005.50 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากรายได้จากการขายในประเทศขยับขึ้นมาอยู่ที่ 10,587.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.39% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 8,443.78 ล้านบาท รวมไปถึงรายได้จากการขายต่างประเทศขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,762.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,561.72 ล้านบาท

ส่วนทางกำไรสุทธิในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 858.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น59.35% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 538.88 ล้านบาท

ทั้งนี้หากพิจารณาจากรายได้รวมในปี 2563 เพิ่มขึ้น 25.71% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนั้น หลักมาจากรายได้จากการขายในประเทศและรายได้จากการขายต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามสองปัจจัยดังกล่าวมองว่าคงสามารถทำให้กำไรสุทธิของ NER จะเติบโตได้ดีเพิ่มขึ้นถึง 59.35% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน

กระทั่งเมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดงบการเงิน NER ก็ปรากฏว่า จากที่กำไรเพิ่มขึ้น 59.35% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน นอกเหนือจากส่วนของรายได้รวมเพิ่มขึ้นแล้ว

ในปี 2563 ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาจำนวน 57.08 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 83.10 ล้านบาท ทำให้ผลต่างเพิ่มขึ้น 140.18 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลง 168.69% รวมถึงมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์เข้ามาจำนวน 1.79 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 3.54 ล้านบาท ทำให้ผลต่างเพิ่มขึ้น 5.33 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง 150.65%

ทั้งนี้ในปี 2563 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 57.08 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าต่างประเทศและชำระหนี้ตามตั๋ว สัญญาใช้เงิน (P/C) และมีกำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 1.79 ล้านบาท จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน จากสภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลต่อค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง

ดังนั้นจากงบการเงิน NER ถือว่าในปี 2563 เป็นการเติบโตอย่างแท้จริงจากธุรกิจหลักที่รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้ามาหนุนส่งผลให้กำไรเติบโตเด่น!!

ท้ายสุดทางบริษัทมีมติประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (งวดดำเนินงานวันที่ 01 .. 2563 ถึงวันที่ 31 .. 2563)โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ 22 เม.. 2564กำหนดวันจ่ายเงินปันผล 07 .. 2564

คำค้น