สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ก.พ.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 24 ก.พ.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GFPT-R 1,333,500 16,150,180 17.89%
SUPER 20,690,900 19,585,598 16.65%
INTUCH-R 2,184,200 121,841,850 14.83%
BLAND-R 2,805,000 2,973,300 14.61%
GUNKUL 1,050,900 2,711,322 14.15%
CPN-R 2,202,900 118,090,650 13.50%
LPN 3,984,700 18,658,586 13.11%
AMATA-R 805,100 14,069,670 11.48%
SAWAD-R 716,200 45,406,075 11.39%
DTAC-R 451,100 13,887,425 10.63%
TMB 19,207,400 21,324,149 9.65%
GULF-R 2,257,900 77,095,225 9.61%
BTS 2,982,300 28,376,000 8.82%
PSH-R 185,200 2,362,380 8.36%
GULF 1,959,700 66,835,875 8.34%
TISCO-R 302,500 27,346,100 8.34%
BBL 559,900 67,388,300 8.14%
OSP-R 546,000 18,424,375 7.85%
PTG-R 1,379,400 25,745,630 7.81%
AWC-R 13,213,700 64,099,586 7.80%
EGATIF 51,600 629,520 7.79%
GLOBAL 1,162,000 23,109,460 7.73%
PTT 6,797,400 272,953,900 7.72%
SGP-R 442,600 4,863,690 7.72%
WHA-R 3,538,500 11,226,434 7.49%
GPSC-R 1,155,400 88,684,950 7.35%
TU 1,774,200 24,690,350 7.12%
GLOBAL-R 1,061,000 21,085,720 7.06%
PTTGC-R 1,341,600 85,164,350 6.99%
AOT-R 2,390,700 153,055,075 6.97%
SCB 395,200 40,333,850 6.84%
EA-R 1,339,500 86,642,575 6.63%
SUPER-R 8,203,000 7,723,420 6.60%
KKP-R 183,800 10,910,450 6.59%
PLANB-R 496,600 3,171,990 6.59%
GFPT 490,200 5,855,930 6.58%
MTC 443,300 29,198,125 6.52%
CPF-R 3,303,700 94,521,400 6.46%
HANA 862,100 42,503,475 6.45%
CPF 3,205,700 92,388,575 6.27%
THANI-R 2,799,500 11,436,110 6.12%
GPSC 959,600 73,656,050 6.10%
SCC-R 118,500 43,548,300 6.10%
SCC 115,200 42,505,000 5.93%
IVL 1,365,500 53,152,000 5.84%
ADVANC-R 540,600 89,027,250 5.83%
MINT 3,302,400 100,976,525 5.83%
KTB 1,069,300 12,724,670 5.81%
SF-R 22,500 119,250 5.76%
RATCH-R 227,200 11,783,750 5.63%
TPIPP-R 424,100 1,832,148 5.43%
TKN-R 573,200 5,673,560 5.42%
TU-R 1,315,000 18,317,020 5.28%
BLA-R 618,900 15,988,275 5.17%
TTW 193,100 2,278,580 5.16%
BCP-R 256,500 7,245,550 5.07%
MTC-R 345,000 22,754,700 5.07%
BANPU-R 3,047,400 33,275,570 4.99%
KCE-R 977,500 52,451,875 4.97%
LH 2,073,400 16,167,905 4.97%
HMPRO 1,596,900 21,188,110 4.96%
DTAC 209,600 6,466,825 4.94%
TISCO 178,900 16,205,400 4.93%
CRC-R 576,400 19,088,625 4.87%
IRPC 6,766,800 23,274,226 4.85%
JAS 679,900 2,066,896 4.81%
GUNKUL-R 355,200 916,402 4.78%
BDMS 1,683,500 34,281,410 4.77%
PLANB 347,100 2,213,280 4.61%
WHA 2,161,600 6,891,160 4.58%
AOT 1,563,000 100,560,600 4.56%
EPG-R 594,000 5,835,565 4.56%
KBANK 759,000 105,397,900 4.51%
BANPU 2,693,900 29,498,870 4.41%
ERW 7,455,800 29,243,256 4.41%
BH-R 117,900 15,346,950 4.38%
CK 214,900 3,259,670 4.24%
PTTEP-R 358,200 40,643,750 4.24%
MBK-R 441,100 6,207,790 4.15%
MINT-R 2,321,800 71,168,700 4.10%
SCB-R 235,200 23,943,750 4.07%
ADVANC 377,100 62,434,400 4.06%
KTC 276,800 17,639,550 4.05%
BCPG 282,900 4,166,470 4.02%
OSP 278,100 9,386,750 4.00%
JMT-R 373,300 14,740,100 3.88%
SAWAD 235,700 14,953,600 3.75%
TPIPP 292,200 1,263,136 3.74%
BH 100,100 13,010,750 3.72%
TOP-R 293,300 17,367,175 3.72%
EA 732,800 47,237,150 3.63%
PTTEP 299,000 34,017,100 3.54%
COM7-R 2,184,500 107,794,050 3.48%
ESSO-R 597,400 5,234,785 3.46%
BTS-R 1,139,000 10,844,775 3.37%
EGCO-R 102,300 17,464,450 3.36%
TRUE 1,116,500 3,534,464 3.35%
AMATA 232,200 4,068,450 3.31%
CENTEL-R 171,000 5,556,450 3.26%
HANA-R 432,600 21,098,800 3.24%
CPN 516,200 27,817,500 3.16%
CPALL 1,841,600 109,527,800 3.13%
KTB-R 575,900 6,853,210 3.13%
SPCG-R 29,400 573,280 3.05%
CHG 558,500 1,452,100 3.04%
BPP 729,100 13,859,760 3.03%
PTL-R 20,500 458,030 2.95%
BGRIM 250,400 12,184,225 2.89%
KBANK-R 483,400 66,796,000 2.87%
NOBLE-R 109,800 818,010 2.87%
ORI 159,400 1,109,885 2.86%
SPALI-R 144,500 2,876,650 2.74%
BGRIM-R 229,100 11,122,525 2.65%
DELTA-R 19,000 7,546,400 2.64%
VGI-R 595,900 4,001,385 2.60%
STEC 176,000 2,145,350 2.59%
PTG 455,600 8,473,400 2.58%
ORI-R 142,000 979,800 2.55%
TVO-R 152,500 5,154,775 2.46%
SPRC 545,300 5,196,365 2.44%
KTC-R 165,500 10,552,325 2.42%
CKP-R 565,900 2,447,952 2.41%
VNT 21,000 702,125 2.39%
QH 476,900 1,096,870 2.29%
BEM 531,400 4,263,670 2.24%
MEGA 81,800 3,178,450 2.23%
TRUE-R 740,900 2,334,166 2.22%
CBG-R 194,500 26,249,850 2.21%
S-R 280,000 468,114 2.15%
PTTGC 408,300 25,912,525 2.13%
VNT-R 18,700 624,225 2.13%
TVO 131,100 4,443,900 2.12%
BAM 552,800 12,084,420 2.06%
BJC 596,500 20,729,100 2.05%
EGCO 62,500 10,685,700 2.05%
THCOM 239,300 2,245,845 1.96%
THANI 876,300 3,600,228 1.92%
TASCO-R 306,000 6,385,230 1.87%
BCPG-R 131,000 1,930,190 1.86%
SGP 106,600 1,182,100 1.86%
COM7 1,150,100 57,451,525 1.83%
INTUCH 269,400 15,017,025 1.83%
KKP 50,900 3,032,050 1.82%
SCGP 889,600 41,883,200 1.80%
TASCO 294,200 6,156,640 1.80%
CENTEL 92,500 3,009,375 1.76%
RATCH 69,900 3,617,075 1.73%
IRPC-R 2,391,600 8,143,412 1.71%
MAJOR-R 114,700 2,383,210 1.71%
MAJOR 114,300 2,326,010 1.70%
CK-R 85,500 1,303,250 1.69%
CKP 394,200 1,691,790 1.68%
EPG 217,400 2,158,700 1.67%
RS-R 523,400 13,518,600 1.67%
AAV-R 2,450,100 6,759,192 1.65%
JMART 175,800 4,702,650 1.64%
IVL-R 381,300 14,813,100 1.63%
TOP 128,000 7,618,000 1.62%
BCH 127,700 1,809,010 1.61%
EASTW-R 20,700 193,660 1.57%
BCP 78,800 2,212,225 1.56%
TCAP 64,300 2,090,975 1.53%
SPALI 80,200 1,596,770 1.52%
CRC 178,000 5,918,450 1.50%
CBG 126,500 16,831,000 1.44%
JMART-R 151,900 4,048,950 1.42%
PRM 393,000 3,151,570 1.39%
HMPRO-R 436,800 5,800,760 1.36%
ESSO 232,500 2,045,350 1.35%
BEM-R 310,800 2,481,720 1.31%
BAM-R 346,600 7,581,920 1.29%
TMB-R 2,500,000 2,775,000 1.26%
AWC 2,041,700 10,108,290 1.20%
ICHI-R 143,000 1,665,490 1.19%
STGT 499,500 19,613,300 1.14%
THG-R 4,100 101,690 1.13%
LH-R 453,100 3,514,280 1.09%
BDMS-R 369,200 7,459,450 1.05%
PSL 518,000 5,903,200 1.01%
BCH-R 74,800 1,060,800 0.94%
SHR 269,700 807,152 0.94%
ACE-R 177,600 649,690 0.93%
CPALL-R 540,800 32,104,275 0.92%
BJC-R 265,600 9,299,625 0.91%
OR 1,423,700 43,674,100 0.91%
DOHOME 627,000 11,847,160 0.90%
STEC-R 61,000 739,180 0.90%
STA 1,426,000 69,645,250 0.89%
BBL-R 60,200 7,236,450 0.88%
AP 369,500 2,747,560 0.84%
PSL-R 433,400 4,900,590 0.84%
UTP-R 40,200 724,590 0.83%
SSP 22,500 362,250 0.78%
PTL 4,900 109,760 0.71%
BA 60,000 449,000 0.70%
RS 217,700 5,704,660 0.69%
AEONTS-R 5,500 1,107,700 0.67%
JAS-R 92,200 280,242 0.65%
VGI 148,500 999,450 0.65%
ICHI 77,500 909,300 0.64%
STA-R 997,600 48,905,100 0.62%
DELTA 4,400 1,747,800 0.61%
TTA 336,500 2,440,675 0.60%
WHAUP 64,300 254,760 0.60%
PRM-R 166,700 1,323,895 0.59%
BEAUTY 143,000 233,373 0.56%
PTT-R 460,100 18,366,600 0.52%
SCCC 4,600 736,050 0.49%
SAPPE 25,000 634,500 0.48%
SINGER 25,000 756,250 0.48%
JMT 42,000 1,670,500 0.44%
BLA 48,600 1,262,925 0.41%
KCE 80,000 4,330,000 0.41%
BLAND 62,800 66,439 0.33%
AAV 447,500 1,242,850 0.30%
QH-R 61,300 141,924 0.29%
PSH 6,300 80,640 0.28%
TPIPL-R 355,700 598,428 0.27%
AU 20,000 213,000 0.25%
TQM 2,500 307,500 0.22%
RCL 65,300 1,456,120 0.21%
OR-R 248,800 7,702,850 0.16%
DOHOME-R 95,300 1,782,330 0.14%
TQM-R 1,100 133,950 0.10%
ACE 9,800 35,672 0.05%
RBF-R 2,600 34,840 0.04%
TFG-R 2,200 11,155 0.04%
VIBHA-R 13,600 24,844 0.04%
BEC 2,000 17,400 0.03%
CHG-R 5,900 15,340 0.03%
BEAUTY-R 4,900 8,073 0.02%
SPA-R 2,200 17,160 0.02%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น