สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) OSP มูลค่าสูงสุด 67.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) OSP มูลค่าสูงสุด 67.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OSP
1 2,000,000 67,500 33.75
TASCO 1 3,000,000 59,700 19.9
TKN 1 3,000,000 29,700 9.9
VGI 1 4,000,000 27,200 6.8
ESSO 1 3,000,000 24,900 8.3
THANI 1 2,300,000 9,798 4.26
GVREIT 1 500,000 5,300 10.6