“ธอส.” แจงพนง.ติดโควิด 6 ราย สนง.ใหญ่ 5 สาขานครศรีฯ 1 ไทม์ไลน์ไม่เกี่ยวงานบริการลูกค้า

“ธอส.” แจงพนง.ติดโควิด 6 ราย สนง.ใหญ่ 5 สาขานครศรีฯ 1 ไทม์ไลน์ไม่เกี่ยวงานบริการลูกค้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับรายงานว่า วานนี้ (15 เม.ย.64) มีพนักงานของธนาคารจำนวน 6 ราย ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น

– ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดหาและการพัสดุ อาคาร 2 ชั้น 4 จำนวน 4 ราย

– ปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีการสินเชื่อ อาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 ราย ซึ่งทั้ง 5 ราย ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

– ส่วนพนักงานอีก 1 ราย ที่ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่าติดเชื้อโควิด-19 ปฏิบัติงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าเช่นกัน

โดยวานนี้ ธนาคารได้ทำความสะอาดแบบ Big Cleaning ด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องจากพนักงานรายดังกล่าว ติดเชื้อโควิด-19 จากญาติที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ ในช่วงค่ำของวันที่ 9 เมษายน 2564 และจนถึงปัจจุบัน พนักงานที่ติดเชื้อมิได้เดินทางมาปฏิบัติงานที่สาขาอีกเลย จึงไม่มีพนักงานรายใดในสาขาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด

ปัจจุบัน พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 2 ราย ส่วนอีก 4 ราย อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาโดยทางโรงพยาบาลได้ให้คำปรึกษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งทั้ง 6 รายได้จัดทำ Timeline เรียบร้อยแล้ว โดยพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารได้กำหนดให้ตรวจหาเชื้อ กักตัวในสถานที่พักอาศัย และ Work from Home เป็นระยะเวลา 14 วัน พร้อมติดตามสังเกตอาการ รวมถึงทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่ปฏิบัติงาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงสาธารณสุข และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับทราบเรียบร้อยแล้ว