คัด 17 หุ้นอาหารเครื่องดื่มน่าช้อน ชู P/E ต่ำ-ปันผลสูง ลุ้นดีดคืนหลัง “โควิด” คลี่คลาย

คัด 17 หุ้นอาหารเครื่องดื่มน่าช้อน ชู P/E ต่ำ-ปันผลสูง ลุ้นดีดคืนหลัง “โควิด” คลี่คลาย

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบทวิเคราะห์ และราคาหุ้นที่มีสภาพคล่องการซื้อขายสูง ในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างหนัก ซึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ต่ำลง ขณะที่อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) สูงขึ้น

ดังนั้นหากในภาวะที่โควิดเริ่มคลี่คลายลง หรือสามารถใช้วัคซีนโควิดได้ครอบคลุมในประเทศไทย จะส่งผลให้ผลประกอบการฟื้นตัว และราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นสะท้อนอัตราการทำกำไรของบริษัทฯ โดยหุ้นในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหมวด อาหารและเครื่องดื่มจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับปัจจัยบวกดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้บ่งบอกกำลังซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

โดยการคัดเลือกครั้งนี้จะรวบรวมบจ.ที่มี อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ต่ำกว่า 40 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ตลาด ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ 40.26 เท่า และเป็นบจ.ที่อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงเกิน 3%

สำหรับบจ.ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด 17 บจ.มีดังนี้

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น