AOT เล็งสรรหากรรมการใหม่ หลัง “ธานินทร์ ผะเอม” เกษียณอายุ

AOT เล็งสรรหากรรมการใหม่ หลัง "ธานินทร์ ผะเอม" เกษียณอายุ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ด้วย นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการบริษัทฯ จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ AOT จะได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงต่อไป

คำค้น