“สรรพสามิต” ช่วยพยุงธุรกิจสายการบิน ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันฯ ถึง 31 ธ.ค.64

“สรรพสามิต” ช่วยพยุงธุรกิจสายการบิน ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันฯ ถึง 31 ธ.ค.64

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่จะหมดอายุในวันที่ 30 เมษายน 2564 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติลดลง ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินได้รับผลกระทบอย่างมากตั้งแต่ ช่วงต้นปี 2563 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวยังคงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น จากเดิมอัตรา 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบธุรกิจสายการบินให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป โดยไม่ต้องปิดตัวหรือระงับเส้นทางการบิน

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบายที่จะมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 60% ของจำนวนประชากรของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดประเทศภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป