“กสิกร” ชี้โควิดเวฟ 3 ทุบท่องเที่ยว ต่างชาติหายวูบ เหลือ 2.5 แสน-1.2 ล้านคน

“กสิกร” ชี้โควิดเวฟ 3 ทุบท่องเที่ยว ต่างชาติหายวูบ เหลือ 2.5 แสน-1.2 ล้านคน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การระบาดของโควิด-19 ในประเทศระลอกที่ 3 นี้ คงจะใช้ระยะเวลานานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา กว่าที่สถานการณ์จะกลับมาผ่อนคลายลง เนื่องจากการระบาดครั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงกว่าการระบาดในรอบก่อน และเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่ม ที่มีแผนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในช่วงไตรมาส 2 นี้

“ผลจากการระบาดของโควิดระลอกที่ 2 และ 3 ส่งผลกระทบทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ยังอยู่ระดับต่ำ โดยประเมินว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 น่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 3.5 หมื่นคน” บทวิเคราะห์ระบุ

ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ น่าจะต่ำกว่าที่ประเมินไว้ โดยมองว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2564 จะมีประมาณ 2.5 แสนคน – 1.2 ล้านคน เป็นการปรับลดประมาณการจากเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่มองว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 2 ล้านคน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังประเมินแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติครึ่งหลังของปี 64 ว่า ยังมีความเปราะบางสูงจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ในประเทศระลอกใหม่นี้ที่มีความรุนแรงกว่ารอบก่อน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบถึงความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทางการได้วางแผนไว้ให้มีความล่าช้าออกไปอีกครั้ง หลังจากที่แผนงานต่างๆ ต้องถูกเลื่อนไปจากการระบาดในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่ประเด็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศ ยังสามารถทำได้จำกัด เนื่องจากตามแผนการจัดหาวัคซีนที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป จะเริ่มทยอยนำส่งมาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

นอกจากนี้ แม้ในประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดในประเทศได้ แต่ยังต้องขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิดในต่างประเทศอีกเช่นกัน รวมถึงนโยบายการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศในแต่ละประเทศด้วย และที่สำคัญเหตุการณ์โควิดที่ระบาดเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ ทำให้ความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดลง

แม้มองว่า มีความเป็นไปได้ที่ทางการคงจะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ตตามแผน เพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตามแผนที่วางไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปและปัจจัยแวดล้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีความท้าทายดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ น่าจะต่ำกว่าที่ประเมินไว้