TISCO ตั้ง “ปลิว มังกรกนก” นั่งประธานบอร์ด มีผลทันที

TISCO แต่งตั้ง "นายปลิว มังกรกนก" นั่งประธานบอร์ด มีผลทันที

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียบ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 23 เม.ย.2564 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

โดยมีการอนุมัติการแต่งตั้ง นายปลิว มังกรกนก ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และนายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการ 13 ราย ดังนี้

คำค้น