ศาลล้มละลาย เลื่อนนัด PAE ฟังคำพิพากษาเข้าแผนฟื้นฟูฯ ไป 1 มิ.ย.64

ศาลล้มละลาย เลื่อนนัด PAE ฟังคำพิพากษาเข้าแผนฟื้นฟูฯ ไป 1 มิ.ย.64

บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE ระบุว่า จากกรณีที่บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง และศาลฯนัดพร้อม วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ต่อมาศาลฯได้ยกเลิกกำหนดดังกล่าว และเลื่อนนัดเป็นวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกาที่เจ้าหนี้ได้ยื่นฟ้องฏีกาคัดค้านการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

คำค้น