ตลท.จับ FVC ติด Cash Balance เริ่ม 27 เม.ย.-17 พ.ค.64

ตลท.จับ FVC ติด Cash Balance เริ่ม 27 เม.ย.-17 พ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เริ่มตั้งแต่ 27 เม.ย. 2564 57 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2564

คำค้น