หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 28 เม.ย.64

KBANK

ระดับราคา ได้ฟอร์มตัวเป็นรูป Dojiตัวเล็กสองตัว โดยจะมี Gap ที่136.50 บาท ที่ RSI ได้ส่งสัญญาณBullish Divergent พร้อมจะปิด Gap ที่ 136.50 บาท เป็นสัญญาณซื้อ Morning Starเพื่อเป็นสัญญาณซื้อระลอกใหม่

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นเด้งรอบใหญ่

แนวรับ 131.00 130.00

แนวต้าน 135.00 141.00

Stop Loss 129.00 บาท

 

PTTGC

ระดับราคา ได้มี Reversal Pattern ขึ้นจาก StrongSupport และ RSI ก็ส่งสัญญาณซื้อใน Channelระหว่าง 61.75 – 70.50 บาทกลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 63.00 62.00

แนวต้าน 66.50 68.50

Stop Loss 60.00 บาท

 

IVL

แนวโน้มในระยะสั้นๆ ได้มีสัญญาณPositive ท าให้น่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านส าคัญที่46.25 บาทที่หาก Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือTarget ถัดไปที่49.75 บาท

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ และ

Follow Buy เพิ่ม หากผ่าน

46.25 บาท ได้

แนวรับ 44.00 43.00

แนวต้าน 46.25 48.25

Stop Loss 42.50 บาท

 

BDMS

22.60 บาท เป็นแนวต้านส าคัญของแนวโน้มระยะกลาง ที่หากสามารถ Break ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นที่25.25 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ

22.60 บาท

แนวรับ 22.10 21.80

แนวต้าน 23.30 24.30

Stop Loss 21.60 บาท