ผถห. TPOLY ไฟเขียวปันผล-ออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันลบ. รองรับขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น TPOLY ไฟเขียวปันผล-ออกหุ้นกู้วงเงิน 2 พันลบ. รองรับขยายธุรกิจ

ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ, คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร, คุณปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01065 บาท และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 3,000  ล้านบาท มั่นใจช่วยผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

คำค้น