ผู้ว่าฯภูเก็ต ปิดช่องทางเข้า-ออกทางบก 5 ทุ่ม-ตี 5 เริ่มพรุ่งนี้!

ผู้ว่าฯภูเก็ต ประกาศให้ทำการปิดช่องทางเข้า-ออกทางบก 5 ทุ่ม-ตี 5 เริ่มพรุ่งนี้!

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประกาศให้มีการปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท เข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่รถฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัย ผู้ป่วยฉุกเฉิน รถขนส่งเครื่องบริโภคประเภทอาหารสด ยาเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน

ขณะที่ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้ที่เดินทางมากับรถดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจโดยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางพร้อมมีใบแจ้งประเภทสินค้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกครั้งหากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นได้ ให้ชะลอการเดินทางไปจนกว่าถึงเวลาที่กำหนด

อีกทั้งสั่งปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามกิจการดำน้ำ ห้ามรวมตัวทำกิจกรรมสังสรรค์ดื่มสุราในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนนริมคลอง ขุมน้ำสาธารณะ ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนทุกแห่งเป็นการชั่วคราว ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามเปิดให้บริการสนามกีฬาในร่ม

โดยเป็นการดำเนินการในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2284/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

“ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ติดตั้งแอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะ” นายณรงค์ กล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

คำค้น