TMB ตั้งเป้า TMB One Bank เพิ่มขึ้น 25,000 บัญชีภายในปีนี้

TMB แนะเอสเอ็มอีลดต้นทุนพยุงตัวช่วยธุรกิจผ่านโค้งสุดท้ายปลายปี พร้อมตั้งเป้าบัญชี TMB One Bank จะมีจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 25,000 บัญชีภายในปีนี้

นายไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าบริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเอสเอ็มอีทั้งระบบ ทีเอ็มบีมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรจะปรับระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถยืนหยัดในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเรื่องเช็ค ซึ่งนับเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าในปี 57 มีปริมาณการใช้เช็คทั้งหมด (รวมเช็คระหว่างธนาคารและเช็คภายในธนาคารเดียวกัน) จำนวนทั้งสิ้น 118.8 ล้านฉบับ ค่าเช็คหนึ่งใบราคา 15 บาท รวมเป็นต้นทุนค่าเช็คทั้งหมดประมาณ 1,782 ล้านบาทต่อปี และในแง่มุมของการทำธุรกรรมด้วยเช็คเรียกเก็บข้ามเขตและเช็คต่างจังหวัดมีมูลค่าถึง 4.4 ล้านล้านบาท (ทุก 10,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 10 บาท) คิดเป็นค่าธรรมเนียมทั้งหมดประมาณ 4,400 ล้านบาท และเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการมักมองข้าม 

อย่างไรก็ดี ทีเอ็มบีได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บัญชีทีเอ็มบี วันแบงก์ (TMB One Bank) มาตั้งแต่ปี 57 เพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหา และช่วยเหลือด้านการทำธุรกรรมการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา ด้วยสิทธิประโยชน์ที่เน้นช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการบัญชี TMB One Bank จำนวนถึง 80,000 บัญชี มูลค่ายอดเงินฝากคิดเป็น 30,000 ล้านบาท โดยบัญชีที่เปิดใหม่ในปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 20,000 บัญชี คิดเป็นมูลค่ายอดเงินฝากเพิ่มขึ้นถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการและประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 50% โดยทีเอ็มบีได้ตั้งเป้าไว้ว่าบัญชี TMB One Bank จะมีจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 25,000 บัญชีภายในปีนี้

 

คำค้น