บลจ.บัวหลวง ลุยหุ้นอาเซียนชูกลยุทธ์เลือกหุ้นพื้นฐานเด่น

บลจ.บัวหลวง ลุยหุ้นอาเซียน ชูกลยุทธ์เลือกหุ้นพื้นฐานเด่น

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Managing Director และ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า อาเซียนเป็นภูมิภาคที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กต้องจับตา เพราะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ถึงกว่า 2.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ทีเดียว ด้วยประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน และส่วนใหญ่ยังมีอายุเฉลี่ยแค่ 29 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยด้านแรงงานที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจ ขณะที่คนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูง ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คาดว่าในปี 2030 จะมากกว่า 400 ล้านคน  นอกจากนี้ยังเป็นภูมิภาคที่มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าต่อเนื่องกว่า 1.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นอย่างดี อีกทั้งการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งช่วยให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็นรายประเทศ ก็จะพบจุดแข็งทางธุรกิจที่ต่างกันไป อย่างเช่น มาเลเซียในวันนี้ มิใช่ประเทศที่มีแค่น้ำมันเท่านั้น แต่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ มีความโดดเด่นทางด้านการเงินการธนาคาร ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินของเอเชีย อินโดนีเซีย มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ พร้อมกับป็นผู้บริโภครายใหญ่ของอาเซียน และฟิลิปปินส์ ยังเป็นแหล่งรวมงาน Business Process Outsour cing (BPO) ที่สำคัญของโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านคอลเซ็นเตอร์และงานบริการด้านไอที จากบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ทำให้สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล เป็นต้น  ลักษณะเด่นเหล่านี้สามารถหลอมรวมเป็นพลังในการลงทุนได้ โดยกองทุนจะเฟ้นหาหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในแต่ละประเทศ เข้าสู่พอร์ตกองทุนด้วยตัวเอง ด้วยวิธีวิเคราะห์เป็นรายบริษัท (Bottomup) และพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจ (TopDown) พร้อมกัน ให้มารวมเป็นพอร์ตกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN)

ทั้งนี้ หลักสำคัญสำหรับธุรกิจกองทุน เพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วย 3P ได้แก่ ปรัชญาการลงทุน (Philosophy) เน้นผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ ลงทุนอย่างรอบคอบ ไม่เสี่ยงมากจนเกินควร กระบวนการลงทุน (Process) ต้องมีหลักการคัดเลือกตราสารลงทุนโดยมุ่งปัจจัยพื้นฐานที่ดี ความสามารถทำกำไรชัดเจน และสามารถลงทุนได้ในระยะยาว รวมทั้งจับจังหวะเข้าซื้อขายที่ดี นั่นคือ Good Stock + Good Trade = Good Performance

นอกจากนี้ บุคลากร (People) มีการทำงาน กันเป็นทีมเวิร์ก จัดสรรบุคลากรที่สนใจและชำนาญตามชนิดของหลักทรัพย์/ตราสารที่จะลงทุน โดยเฉพาะ B-ASEAN ยังได้แบ่งนักวิเคราะห์ รับผิดชอบเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ พร้อมทั้งได้เดินทางไป Company Visit พบปะกับผู้บริหารของบริษัทด้วยตนเองอีกด้วย

“ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เรายืนหยัดปรัชญาที่มุ่งเน้นลงทุนหุ้นในระยะยาว มิได้หวังเพียงผลกำไรในระยะสั้น สไตล์การลงทุนในหุ้นของค่ายเรานั้นไม่เคยเปลี่ยน เราเน้นความต่อเนื่องของการเลือก Theme ในการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาและคาดการณ์ปัจจัยแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมและโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคต ทำความเข้าใจในรายตัวหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าได้ลงทุนกับบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีธุรกิจที่สอดคล้องไปกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว สไตล์การลงทุนที่เด่นชัดสะท้อนให้เห็นได้จากความสำเร็จของกองทุนหุ้นของเรา และในวันนี้เราพร้อมแล้ว ที่จะขยายโอกาสไปสู่การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน”

สำหรับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) พร้อมเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคมนี้ ในราคาหน่วยละ 10 บาท (บวกค่าธรรมเนียมการ เสนอขาย 1% ของมูลค่าซื้อ) กำหนดมูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป 500 บาท.