TMB ทุ่มงบ 2.25 พันลบ.หนุน BAFS ขยายท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ

TMB ทุ่มงบ 2.25 พันลบ.หนุน BAFS ขยายท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือTMB เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจำนวน 2,250 ล้านบาท ให้ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เพื่อเพิ่มทุนให้บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำมันทางภาคเหนือ ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำมันในภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความต้องการของประเทศใกล้เคียงในอนาคต  

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งน้ำมัน  ช่วยลดปัญหามลพิษ  ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางถนน  ลดค่าซ่อมแซมถนน ลดการนำเข้าอะไหล่เพื่อซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำมัน  และช่วยให้ภาครัฐสามารถกำหนดนโยบายด้านราคาค่าขนส่งน้ำมันและโครงสร้างราคาน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวด้วยใหญ่

คำค้น