BA ลืมตาอ้าปาก.!?

ถือเป็นข่าวดีสุด ๆ หลังครม.ไฟเขียวเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบระยะยาว หรือลองสเตย์ เข้าประเทศ มีผลตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 เป็นต้นไป

1 2 3 18