BA, Marriott การซื้อกิจการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากกรณีศึกษาของ Marriott ต่อไปการซื้อกิจการต่าง  ๆ คงต้องมีการตรวจสอบเรื่อง data breach กันมากขึ้น รวมถึงมาตรการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ประมูล “ดิวตี้ฟรี” ส่อเดือด! BA ประกาศควง “ล้อตเต้” สู้ “คิงเพาเวอร์”

ประมูล "ดิวตี้ฟรี" สนามบินสุวรรณภูมิ และ 3 สนามบินภูมิภาคส่อเดือด! BA ประกาศควงพันธมิตร "ล้อตเต้" ผู้ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีรายใหญ่จากเกาหลีใต้ สู้ "คิงเพาเวอร์"

1 2 3 13