BANPU-CWT เปิดตัวเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า ‘บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่’ นำร่องบริการภูเก็ต ก.ย.นี้

BANPU-CWT เปิดตัว 'บ้านปูเน็กซ์ อีเฟอร์รี่' เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกของไทย นำร่องบริการภูเก็ต ก.ย.นี้ ก่อนขยายสู่ 4 จังหวัดทะเลอ่าวไทย-อันดามันปี 68

1 2 3 23