PRM เสริมกำลังธุรกิจ

นักวิเคราะห์ยังมีมุมมองเป็นบวกต่อ PRM หลังบริษัทมีการอนุมัติให้บ.ย่อยอย่าง บริษัท ภูริช มารีน เข้าไปซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ในบริษัท TM

1 2 3 12