THCOM ตั้งเป้าผลงานปีนี้ “เทิร์นอะราวด์” เล็งจับมือผู้รับช่วงไทยคม 4,6 หลังหมดสัญญาก.ย.64

THCOM ตั้งเป้าผลงานปีนี้ "เทิร์นอะราวด์" เล็งจับมือผู้รับช่วงไทยคม 4,6 หลังหมดสัญญาก.ย.64

INTUCH ปันผลเด่น

มีการวิเคราะห์กันว่า INTUCH ยังคงความสามารถทำกำไรในปี 64 ทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับปี 63 เนื่องจากกำไรของบริษัทเกือบ 100% จะมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูก

1 2 3 18