สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 120.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH มูลค่าสูงสุด 120.12 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 1 1,858,700 120,118 64.62
KBANK-F 1 435,600 46,936 107.75
BBL 1 373,000 39,072 104.75
KCE 2 200,000 15,200 76

Back to top button