MRT จำกัดผู้โดยสาร – เว้นระยะห่าง ยกระดับคุมเข้มโควิด-19 

MRT รับมาตรการรัฐ จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 50% - นั่งเว้นระยะห่าง ปรับเวลาเดินรถ 06.00-21.00 น.


นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนั้น รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ขานรับการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล โดยขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตนเมื่อเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้

– สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการ

– หากผู้โดยสารหนาแน่นจะมีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า

– เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลบริเวณที่นั่งภายในขบวนรถไฟฟ้า แบบที่เว้นที่

– เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการยืนประมาณ 0.5 – 1 เมตร

– ขอความร่วมมือผู้โดยสารงดการสนทนาขณะโดยสารภายในขบวนรถ 

 – ขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่ออยู่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า  

 – สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร 

– ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

ทั้งนี้ รฟม.และ BEM ได้ตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสถานีตลอดระยะเวลาการให้บริการ การตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า การทำความสะอาดเหรียญโดยสารก่อนนำไปให้บริการ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานี เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  

โดยปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT ได้มีการปรับเวลาในการให้บริการ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00 – 21.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้บริการเวลา 05.30 – 21.00 น. (รถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทาง เวลา 21.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

Back to top button