“มณฑล เชตุวัลลภกุล” พ้นบอร์ด DIMET หลังถูก “ก.ล.ต.” กล่าวโทษ

“มณฑล เชตุวัลลภกุล” พ้นบอร์ด DIMET หลังถูก “ก.ล.ต.” กล่าวโทษ ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจอนุมัติ-การดำเนินธุรกิจ


บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งนายมณฑล เชตุวัลลภกุล ถูกกล่าวโทษมีผลให้ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ถูกกล่าวโทษ (2 ส.ค.64)

อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต.เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลยพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่ออำนาจอนุมัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด และบริษัทจะเร่งดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

Back to top button