ETC ยันผลงานครึ่งปีหลังโต รับรู้รายได้รฟฟ. – วิศวกรรมไฟฟ้าหนุน

ETC ฉายภาพผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง หลังรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าและวิศวกรรมโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น เล็งลุย M&A หรือเข้ารับงานออกแบบวิศวกรรมและติดตั้งโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม


นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC เปิดเผยว่า มองผลประกอบการครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากธุรกิจมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับยังมีโอกาสได้รับงานออกแบบและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโรงไฟฟ้ามาในช่วงที่เหลือปีนี้เพิ่มเติม

นอกจากนี้บริษัทฯยังมองหาโอกาสเข้าซื้อกิจการ (M&A) หรือเข้าไปรับงานออกแบบวิศวกรรมและติดตั้งโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่กำลังจะมีการประกาศผลเร็วๆ นี้ ซึ่งเบื้องต้นมองไว้ในส่วนของโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สและไบโอแมส คิดเป็นกำลังผลิตรวมประมาณ 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โครงการโรงไฟฟ้าไบโอแมส 75 เมกะวัตต์, และไบโอแก๊สอีก 75 เมกะวัตต์ เพื่อเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าหรือสนับสนุนรายรับของธุรกิจออกแบบและก่อสร้างด้านวิศวกรรมเพิ่มเติม คาดเห็นความชัดเจนช่วงไตรมาส 4/2564

โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าแห่งแรกของบริษัทฯ คือ กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ (มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์) เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 (มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT 5.83 บาทต่อหน่วย) ส่วนแห่งที่ 2 คือโรงไฟฟ้า RH กำลังการผลิตไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าณ 5.5 เมกะวัตต์) เริ่ม COD เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562 (มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT สูงถึง 6.83 บาทต่อหน่วย) และโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 คือ AVA กำลังการผลิตไฟฟ้า 4 เมกะวัตต์ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์) เริ่ม COD เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 (อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT สูงถึง 6.83 บาทต่อหน่วย)

Back to top button