ตลท.จับ ADD – KOOL ติด “แคชบาลานซ์” ขยายเวลา 3 หุ้นพ่วงวอแรนต์ เริ่ม 16 ส.ค.นี้

ตลท.จับ ADD – KOOL ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 พ่วงขยายเวลา NEX - NEX-W2 - WINMED รวมทั้งขยายเวลา NCL ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่ม 16 ส.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD, บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL มีผลวันที่ 16 ส.ค.64 – 23 ก.ย.64

พร้อมขยายช่วงดำเนินการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 NEX-W2 และ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance มีผล 16 ส.ค.64 – 3 ก.ย.64

รวมทั้งขยายช่วงดำเนินการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เป็นหลักทรัพย์ที่ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 มีผล 16 ส.ค.64 – 3 ก.ย.64

 

Back to top button