“รพ.ศิริราช” เปิดจอง “ไฟเซอร์” หญิงตั้งครรภ์-เด็กกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง พรุ่งนี้

“รพ.ศิริราช” เปิดจอง “ไฟเซอร์” สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป-ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง พรุ่งนี้  (20 ส.ค.64)


โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง 3.โรคไตวายเรื้อรัง

รวมถึง 4.โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก. ในเด็กอายุ 15-18 ปี 5.โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

โดยสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช และมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอพพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติม กรณีที่โรงพยาบาลศิริราชได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง ซึ่งต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะ ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดยนำหลักฐานมาแสดงดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน 2.หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์) และ 3.ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาด

Back to top button