มาแล้ว! คณะสรรหาฯเคาะรับ ผู้สมัคร กสทช. 78 ราย ประเดิมสัมภาษณ์สิ้นเดือนนี้

คณะกรรมการสรรหา กสทช. รับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ จำนวน 78 คน พร้อมเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหามาแสดงวิสัยทัศน์-สัมภาษณ์ ณ อาคารรัฐสภา สิ้นเดือนนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับทราบรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. จำนวน 78 คน โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 12 คน
2. ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 11 คน
3. ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 13 คน
4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 11 คน
5. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน จำนวน 13 คน
6. ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. จำนวน 18 คน คือ ด้านกฎหมาย จำนวน 12 คน และด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 6 คน
อย่างไรก็ดีได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. พร้อมทั้งเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาได้มาแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ดังนี้
1. วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านกิจการโทรทัศน์
2. วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
3. วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. คือ ด้านกฎหมายและด้านเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ผู้สมัครได้รับทราบรายละเอียดต่อไป

 

Back to top button